Bergenslisten

Politikk for hele Bergen

scrolle ned ikon

Din støtte er avgjørende.

Vipps #796657
Bankkonto: 1506.85.60907

Trond Tystad

Listetopp for Bergenslisten

Trond har vært fungerende byrådsleder, finansbyråd og kommunalråd i Bergen.
Nå vil han røske opp i bergenspolitikken og sørge for at politikerne virkelig tar vare på byen.

Og han vil ha deg med på laget.

«Vi vil ha et variert botilbud, ikke bare blokker på bybanestopp.»

– Trond Tystad

B står for bolig

Bergensere bor i blokk, og bergensere bor i villa. Vi bor tett, og vi bor bredt. Ved fjorden og ved fjellet. I nytt og i gammelt. Dyrt og billig. Bergensere eier, og bergensere leier. Og det skal vi få lov til å fortsette å gjøre.

Bergenslisten vil kjempe for et variert botilbud som tar utgangspunkt i behovene til de som faktisk bor, og skal bo, i kommunens mange og særegne områder. Alle kan ikke bo i blokk langs Bybanen, og alle kan ikke betale mange millioner for å komme seg inn på boligmarkedet.

Vi vil legge til rette for at det skal bygges flere boliger for å sikre at prisene ikke skyter til himmels. Og vi vil jobbe for flere boliger som er av en størrelse og i en prisklasse som gjør at flere unge kommer seg inn på boligmarkedet.

Mange nabolag og boligområder fungerer bra i dag. Da må de få lov til å fortsette å fungere, og så må politikerne og kommunen sette inn ressursene der ting ikke fungerer.

Alle har krav på et godt bomiljø og et godt hjem. Men det betyr ikke det samme for alle.

Anne-Margrete Bollmann

Ordførerkandidat for Bergenslisten

Anne-Margrete er utdannet offiser og har vært stasjonssjef i Luftforsvaret, distriktssjef for Sivilforsvaret og president i Norges Forsvarsforening.

Hun er spesielt opptatt av bydelene, av skånsom byutvikling som setter menneskene først og av at matjord og drikkevann vernes spesielt.

«Det er på tide med et politisk lederskap som setter innbyggerne først.»

– Anne-Margrete Bollmann

B står for bydelene

Bergen er Bergenhus. Og Bergen er Arna. Fana. Fyllingsdalen og Laksevåg. Ytrebygda, Årstad og Åsane.
Bergen er bydelene.

Sterke, levende bydeler skapes ikke på rådhuset, men i bydelene. De skapes på bibliotekene, på butikkene, i skolene og på helsestasjonene. På fotballbanene, korpsøvelsene og dugnadene. I borettslagene og velforeningene, i parkene og på lekeplassene. Ekte engasjement og ekte demokrati vokser nedenfra og opp.

Bergenslisten vil ha et levende Bergen med ekte demokrati. Det starter i bydelene.

Derfor vil vi styrke alle bydelene. Det gjør vi ved å gi alle gode tjenester i nærmiljøet, og ved å legge til rette for varierte aktiviteter for barn, ungdom voksne og eldre, blant annet gjennom kulthurhus til alle. Og vi gjør det ved å sikre grønne lunger, hundeparker og gode turmuligheter i alle bydelene.

Vi vil gi alle mulighetene til å skape gode, meningsfulle liv der de bor, uansett hvor i Bergen det er.

 

Fred Risberg

Tredjekandidat for Bergenslisten

Fred er maler og initiativtaker til «Folkeaksjonen Nei til bil og bybane over Bryggen».

Han er glødende opptatt av at Bryggen skal vernes og bevares. Fred har selv vært med på å male mange av Bergens historiske bygninger og er spesielt glad i å jobbe med vår felles tradisjon og historie.

«Redd Bryggen, stem Bergenslisten.»

– Fred Risberg

B står for Bryggen

Bergen er ikke bare en by i Norge.
Bergen er Bergen.

Bergen er historien om Bergen. Om bergenserne.
Om oppturer, nedturer, bragder og skuffelser. Alt det vi bærer med oss, og som gjør oss til oss.

Bryggen er det sterkeste og mest synlige symbolet på historien om Bergen. På historien om oss.
Mister vi Bryggen, mister vi en del av Bergens sjel og en del av oss selv.

Bergenslisten vil kjempe med hud og hår for at Bryggen bevares.

Vi vil ikke at den skal gjemmes bak gravemaskiner og togskinner, men løftes frem og styrkes. Vi vil ikke bare holde banen unna Bryggen, vi vil også fjerne bilene og gjøre Bergens historiske perle til et sted for mennesker, for fest, for softis, Chablis, utepils og unger som leker.

Bergenslisten mener at det ville vært rettferdig at staten finansierte all skinnegående transport 100 prosent, slik at en bybane til Åsane for eksempel finansieres som et forstadstog rundt Oslo. Vi vil jobbe for høyest mulig statlig finansiering.

Vi vil aldri stemme for at det skal gå bane over Bryggen.

Bli med i kampen for Bergens sjel og hjerte!

Nooshin Zaery

Kandidat for Bergenslisten

Nooshin har vært styremedlem i Vestland Innvandrerråd og er styremedlem i organisasjonen Mental Helse.

Hun er født i Iran og kom til Norge som kvoteflyktning i 1986. Hun har selv følt på kroppen hvordan det er å måtte flykte. Hun vil jobbe spesielt for at det psykiske helsetilbudet i Bergen blir bedre, og hjelper flere.

«Det er store hull i systemet når det kommer til psykisk helse. Jeg vil bidra til at vi fyller de hullene.»

– Nooshin Zaery

B står for behandling

Så godt som alle mennesker kommer minst én gang i livet til å oppleve psykiske plager, mens hvert tiende barn og unge har en psykisk lidelse. For voksne er tallet nesten det dobbelte.

For mange går det over, for andre gjør det aldri det. Noen trenger litt hjelp, andre trenger mye. Vi fortjener alle et helsetilbud som tar vare på og hjelper oss når vi trenger det. Det opplever ikke alle i dag.

Bergenslisten vil kjempe for et bedre psykisk helsetilbud som treffer flere.

Vi vil utvide de tilbudene som finnes i dag, og sikre at de har nok midler til å gi den hjelpen de skal. Vi vil samtidig jobbe for at både legevakten og fastlegene har tid og ressurser til å møte alle på en respektfull og forsvarlig måte, uansett bakgrunn, språk og livssituasjon. Uansett om vi kommer med psykiske eller fysiske plager. Vi vil også legge til rette for alle hverdagsheltene som frivillig jobber for at medmennesker skal få det bedre, og vi vil styrke lavterskeltilbudene.

Mennesker som trenger behandling, skal få behandling. Mennesker som trenger hjelp, skal få hjelp. Og mennesker som trenger støtte, skal få støtte.

 

Asgeir Eide-Olsen

Kandidat for Bergenslisten

Asgeir er avdelingsleder i SFO, musiker og låtskriver. 

Han vil kjempe for at barn og unge skal få et så godt oppvekstmiljø som mulig, og for at kulturbyen Bergen skal få de samme økonomiske forutsetningene som Oslo har.

«Vi er for en god by for barn, bane i tunnel og for kultur i sentrum.»

– Asgeir Eide-Olsen

B står for barn

Alle stødige byggverk trenger et godt fundament. Det gjør vi mennesker også. Gode liv kan reises fra ustø grunn, men en god grunnmur gjør alt mye enklere.
Alle barn fortjener trygghet, tilhørighet og tillit – uvurderlige byggeklosser til muligheten for et godt liv.

Bergenslisten vil jobbe for at alle barn skal ha muligheten til å delta på aktiviteter som de finner glede, mening og mestring i – uansett bosted og økonomisk situasjon.
Et godt aktivitetstilbud til barn krever bredde, det er mye mer enn bare idrett. Det krever ressurser. Og det krever varme, trygge og engasjerte voksne. Det krever politikere og en kommune som legger til rette, støtter og heier. Og det krever at barnas egne initiativ blir tatt på alvor.

Vi vil også jobbe for en trygg og god skole der alle får like muligheter, ekte trygghet og  gode opplevelser.

Angela Benedicte Mejia

Kandidat for Bergenslisten

Angela har vært restaurantsjef og daglig leder og er nå HR-sjef i restaurant- og hotellbransjen. Samtidig studerer hun HR- og personalledelse.

Hun er spesielt opptatt av unge og studenter, og vil kjempe for at de skal ha botilbud og jobbmuligheter. Hun vil også jobbe for at unge skal kunne skape sine egne arbeidsplasser.

«Det skal være arbeid, bolig og godt miljø for studenter og unge i samfunnet vårt.»

– Angela Benedicte Mejia

B står for bedriftsgründere

For noen er Bergen en fase av livet, et steg på veien. For andre er Bergen hele livet. For andre igjen skulle Bergen bare være en fase, men så ble det livet.

Universitetet, NHH, Høgskolen, BI og alle de andre høyere utdanningsinstitusjonene trekker hvert år titalls tusen studenter til byen. Titusentalls unge mennesker som vil være med på å forme Bergens fremtid – og Norges fremtid.

De trenger mer enn bare forelesninger og pensumbøker. De trenger blant annet gode og rimelige boliger, sosiale fellesskap, aktivitetstilbud og jobbmuligheter. De trenger en by som tar imot dem med åpne armer, og som gjør det den kan for at de skal bli værende når de er ferdig med å studere.

Bergenslisten skal jobbe for flere studentboliger og flere boliger som førstegangskjøpere har råd til. Vi skal arbeide for et bedre psykisk helsetilbud til unge. Vi vil kjempe for at både studenter og andre unge har gode jobbmuligheter. Og vi vil legge til rette for at de som vil det, skal få muligheten til å skape sine egne arbeidsplasser.

Et levende Bergen trenger unge krefter som tør å satse nytt – og som blir heiet på når de gjør det.

Har du meninger om hva vi bør kjempe for?

Elisabeth Hovland

Kandidat for Bergenslisten

Elisabeth har vært renholdsoperatør på Haukeland sykehus i 42 år og er tillitsvalgt i Fagforbundet Helse Bergen.

Hun brenner for at alle i arbeidslivet skal få rettighetene de har krav på, og at folk må ha en trygg arbeidsdag og en trygg lønn. Elisabeth vil også jobbe for Aktivitetskort til alle barn, hjemmelaget mat på sykehjemmene og kommunal støtte til Sykehusklovnene.

«Alle på sykehjem skal få ordentlig mat. La dem beholde kjøkkenet, la dem få kjenne lukten av hjemmelaget mat.»

– Elisabeth Hovland

B står for bestemor og bestefar

Å leve er mer enn å bare være i live. Å leve er mer enn å puste og spise.
Å leve handler om hva du spiser og om luktene i luften du puster. Om lydene du hører, om det du ser.
Det handler om opplevelser. Om tilhørighet. Om glede og fellesskap, verdighet og respekt.

Bergenslisten mener at alle, uansett alder, fortjener å leve, ikke bare være i live.

Vi mener at alle eldre, enten de bor hjemme eller på sykehjem, fortjener å kjenne lukten av hjemmelaget mat. At de fortjener å føle seg verdsatt. At de fortjener å oppleve nye ting, delta i varierte aktiviteter og være del av fellesskap.

At alle fortjener å bli behandlet som mennesker.

Derfor vil vi kjempe for en verdig eldreomsorg.

 

Frode Hellebø

Kandidat for Bergenslisten

Frode er et kjent fjes i bergensk restaurant- og uteliv. Han har jobbet i bransjen i en årrekke og driver nå Jack's Country Saloon på Zachariasbryggen.

Han vil jobbe for at Bybanen ikke skal legges over Bryggen, og for at bergens næringsliv skal få gode vilkår til å skape liv og å skape jobber også i fremtiden.

«Et baneprosjekt gjennom sentrum og over Bryggen kan frata oss enormt med arbeidsplasser i fremtiden.»

– Frode Hellebø

B står for butikker

Bergen by er mer enn bygninger. Det er mer enn mur, betong, brostein og asfalt. Det er hva vi fyller bygningene med, som gjør byen til byen.

Bergen er butikker. Og Bergen er puber, frisører, restauranter og gallerier.

Hver bedrift har sin historie. Gir jobb til sine ansatte. Bidrar til at Bergen er Bergen. Men de trenger politikere som forstår og en by som viser at de vil ha dem her.

Bergenslisten heier på, og vil kjempe for, butikkene og alle som legger tid og krefter i Bergens næringsliv.

Alle som bidrar til et levende sentrum, spesielt utelivsbransjen og det lokaleide næringslivet, fortjener politikere som hjelper dem å bygge opp.

Stem Bergenslisten!

Ønsker du en politikk for hele Bergen?
Stem Bergenslisten i både meningsmålinger og ved kommunevalget!

Kontakt oss

E-post:  post@bergenslisten.no
Telefon:  909 45 028

Ta kontakt hvis du vil bli medlem, eller hvis du lurer på noe.